Om Hausfeld

Hausfeld är en ledande specialist inom området skadeståndskrav inom europeisk konkurrensrätt


logo du cabinet d'avocats Hausfeld

VILKA VI ÄR

Hausfeld är en ledande specialist inom området skadeståndskrav inom europeisk konkurrensrätt. Vi rankas regelbundet av juridiska rankningslistor inklusive The Legal 500 och Chambers & Partners som en av de främsta juristfirmor som agerar å kärandens vägnar inom detta område. Vi har också insikt i logistikbranschen, och flera av våra jurister har en bakgrund inom logistik och bilbranschen.

ETABLERANDET AV RÄTTEN TILL ERSÄTTNING

Under de senaste sju åren har Hausfelds jurister utfört pionjärarbete inom rätten till skadestånd för europeiska företag som påverkats av olaglig prissamordning och annat konkurrensbegränsande beteende, och rådgivit påverkade företag i samband med mer än 20 karteller, samt utvecklat metoder för att göra krav på ersättning möjliga och tillgängliga för företag.

MERITER

Vi har starka meriter inom förhandling inför förlikning, och under de senaste fem åren har våra jurister – både under den tid de arbetat för vår firma och i sina tidigare positioner inom andra företag – framgångsrikt återvunnit mer än 500 miljoner EUR sammanlagt åt ett stort antal företag, från multinationella företag och statliga organ till små och medelstora företag, både individuellt eller samfällt å grupper av företags vägnarna som påverkats av en kartell.

LEVERANTÖRSRELATIONER

Vi förstår behovet av att skydda våra klienters pågående affärsrelationer med leverantörer och skapar strategier som hjälper affärsdialogen och när så är möjligt leder till förlikning.

INNOVATIVA KOSTNADSLÖSNINGAR

Vi inser att juridiska kostnader för domstolsprocesser är höga och att budgeten för juridiska processer är begränsad. Vi har därför utvecklat flexibla uppdragsstrukturer som gör det möjligt för våra klienter att försöka få skadestånd utan risk för höga kostnader.

Hausfeld : www.hausfeld.com

REGISTRERING


sveriges-akeriforetag

Det är nödvändigt att du som nu vill undersöka skadeståndsmöjlighet kan göra detta under samma organisationsnummer som införskaffade fordonen åren 1997 – 2011. Inträffad konkurs eller likvidation av en juridisk person sedan dess, t.ex. ett aktiebolag, gör att du inte kan utfå skadestånd. Om du drev enskild firma då fordonen införskaffades kan alla som fortfarande är i livet begära skadestånd och bör alltså anmäla sig till detta även om man exempelvis är pensionär.

Var god följ länken här för att börja processen av att få ersättning för dina förluster till följd av Lastbilskartellen och registrera ditt intresse med Sveriges Åkeriföretags och Hausfelds godkända kravställande enhet Financialright.