TRUCKKARTEL – SCHADECLAIMS

Als u tussen 1997 en 2011 middelgrote en zware vrachtwagens heeft gekocht, heeft u mogelijk recht op schadevergoeding


Het truck kartel

Perscommuniqué truckkartel
Op 19 juli 2016 heeft de Europese Commissie een schikkingsbesluit tegen 5 vooraanstaande vrachtwagenfabrikanten, Daimler, Volvo/Renault, Iveco, MAN en DAF, aangekondigd wegens prijsafspraken voor middelgrote (6 tot 16 tmm) en zware vrachtwagens (> 16 tmm) over een periode van 14 jaar tussen 1997 en 2011. De totale boete die is opgelegd aan de karteldeelnemers is een van de hoogste ooit die door de Commissie is opgelegd, in totaal meer dan € 2.9 miljard. Dit vanwege de lange duur en omvang van het kartel.

Prijsafspraken en kartelgedrag
Er is vastgesteld dat de karteldeelnemers tussen 1997 en 2011 de prijzen van vrachtwagens hebben afgestemd. Ook hebben zij onderling afspraken gemaakt om de introductie van nieuwe emissietechnologieën te vertragen die vereist zijn om te voldoen aan de milieunormen Euro III, Euro IV, Euro V en Euro VI en met betrekking tot het doorberekenen aan klanten van de kosten van die innovaties.

Scania onderzoek
Een andere vrachtwagenfabrikant, Scania, werd nog niet genoemd, maar blijft wel onderwerp van onderzoek door de Commissie.

Schade veroorzaakt door het truckkartel en recht op schadevergoeding

Financiële schade veroorzaakt door kartels
concurrentieverstorend gedrag zoals prijsafspraken en kartelactiviteiten veroorzaken schade in de vorm van hogere prijzen en/of gederfde winst.

«Bestrijding van kartels is een zeer hoge prioriteit voor de Europese Commissie. Dit is vanwege de ernstige schade die kartels kunnen veroorzaken voor consumenten en ondernemingen, evenals de enorme schade die kartels toebrengen aan de gehele economie, door prikkels voor prijsconcurrentie of innovatie weg te nemen»
aldus Commissaris Margrethe Vestager, 24 juni 2015

Recht op schadevergoeding
Zoals in het persbericht van de Europese Commissie staat, heeft elke onderneming die vrachtwagens heeft gekocht in de periode 1997 – 2011, het recht om schadevergoeding te vorderen voor schade die is geleden als gevolg van de hogere prijzen die zij heeft moeten betalen. Daarnaast bestaat heeft die onderneming recht op wettelijke rente over de schadevergoeding. Dat kan hier flink oplopen!

Getroffen ondernemingen
Het kartel heeft circa 600.000 Europese transportbedrijven (waaronder de ‘eigen vervoerders’) getroffen. Weliswaar heeft de Europese Commissie Scania nog geen boete opgelegd, maar dat betekent niet dat kopers van een dergelijk merk geen schadevergoeding kunnen vorderen. Het is aannemelijk dat ook de prijzen van Scania door het kartel zijn opgedreven, ongeacht of er later wordt vastgesteld dat Scania of andere fabrikanten aan het kartelgedrag hebben deelgenomen.

Vaststellen van de schadeomvang
● Het bedrag van de schadevergoeding wordt berekend door een economische expert gespecialiseerd in de berekening van kartelschades die als eerste stap de gegevens van de benadeelde ondernemingen zal gebruiken, tezamen met openbare gegevensbronnen, om de door het kartel veroorzaakte ‘prijsopslag’ vast te stellen. Dit zal het bedrag zijn dat bedrijven tussen 1997 en 2011 voor vrachtwagens hebben betaald in vergelijking met het bedrag dat zij hadden behoren te betalen als er geen Kartel was geweest – bijv. als de prijzen 10% hoger waren dan zij hadden moeten zijn, betekent dit een prijsopslag van 10% van de prijs die zij voor de vrachtwagens hebben betaald.
● Als een eisende partij kan aantonen dat er teveel is betaald en dit niet direct heeft doorberekend aan de leveranciersketen, heeft deze onderneming recht op schadevergoeding plus rente vanaf de aankoopdatum tot de datum waarop schadevergoeding wordt betaald. Andere vormen van schadevergoeding, zoals omzetverlies, kunnen eventueel ook worden meegenomen.
● Uit studies is gebleken dat de gemiddelde door kartels veroorzaakte prijsopslag varieert tussen 10% en 20%, maar dit hangt af van een aantal factoren dat per geval moet worden beoordeeld

Volgende stappen

  • Hausfeld werkt samen met economische experts om de schade te bepalen die is geleden door bedrijven die door het Vrachtwagenkartel zijn getroffen en die hun recht op schadevergoeding individueel of als onderdeel van een groep getroffen bedrijven willen uitoefenen.
  • Ondernemingen die tijdens de kartelperiode vrachtwagens hebben gekocht en die nadere informatie wensen over hun opties voor schadevergoeding, kunnen contact met ons opnemen (zie hiervoor de contactgegevens onder “Contact en Registratie”).

Contact en registratie


In Nederland werkt Hausfeld samen met branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).
Dit gezamenlijk claiminitiatief heet NLtruckkartel.

U kunt zich vrijblijvend melden via de website van NLtruckkartel. Aanmelden is ook mogelijk wanneer u niet bent aangesloten bij TLN of bij een andere branche-organisatie.

Voor meer informatie over uw eventuele claim of aanmelding kunt u contact opnemen via info@nltruckkartel.nl
of telefonisch via 0800 – 878 2552.

Voor algemene informatie over Hausfeld kunt u terecht op: http://www.hausfeld.com